Styrelse

Eric Forss
Styrelsens ordförande
Oberoende i förhållande till bolagets och större aktieägare

Eric Forss (född 1965) har varit styrelsens ordförande sedan 2016. Han har omkring 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom olje- och gasindustrin. Han har en BSc-examen (ekonomi) från Babson College, Wellesley, MA, U.S.A.

Eric Forss är också styrelseordförande och styrelseledamot i D.O.Y AB, Mediagruppen Stockholm MGS AB, Gangsters Post AB och WINDFORSS ENERGY AB, VD och styrelseledamot i S.O.G. Energy Svenska Oljegruppen AB, styrelseledamot i Forsinvest Aktiebolag och Forceenergy AB, samt styrelsesuppleant i Fogel Partners AB

Innehav i Matra Petroleum AB: 1 959 985 aktier och 20 012 teckningsoptioner (Privat och genom Forsinvest AB)
Maxim Barskiy
Styrelseledamot och koncernchef
Inte oberoende i förhållande till bolagets och större aktieägare

Maxim Barskiy (född 1974) har varit styrelseledamot och koncernchef för Matra Petroleum AB sedan 2017. Maxim Barskiy har varit verkställande direktör för Matra USA sedan 2013. Maxim har över 12 års erfarenhet från olje- och gasindustrin. Han har MSc-examen inom nationalekonomi vid St. Petersburg State University.

Innehav i Matra Petroleum AB: Innehar 50% av aktierna i Rovelo Investments Ltd, som innehar 22 020 219 aktier i Matra Petroleum samt 50% i Winpro Ventures Corp, som innehar 2 875 000 aktier i Matra Petroleum.
Ekaterina Konshina
Styrelseledamot
Oberoende i förhållande till bolagets och större aktieägare

Ekaterina Konshina (född 1976), har varit styrelseledamot sedan 2017. Hon är erfaren och har kompetens inom alla viktiga områden i finans- och bokföring, inklusive corporate finance, låneförhandling och affärsvärdering och affärstrukturering vid förvärv och fusioner. Konshina var finans- och ekonomichef på West Siberian Resources Ltd. från 2004 till 2008. Hon har en MBA-examen från University of Chicago Booth Scholl of Business.

Ekaterina Konshina är också styrelseledamot i Gekkon Consulting Ltd

Innehav i Matra Petroleum AB: 73 579 teckningsoptioner.
Frank C. Lytle
Styrelseledamot
Oberoende i förhållande till bolagets och större aktieägare

Frank Lytle (född 1946) har varit styrelseledamot sedan 2017. Han har en omfattande erfarenhet från olje- och gasindustrin, där han framgångsrikt byggt tekniskt starka och team-orienterade organisationer. Lytle har en BA-examen i ryska från University of Houston, USA.

Frank Lytle är också managing member i Geo-Vision Resources LLC och Trinity Lake LLC.

Innehav i Matra Petroleum AB: 73 579 teckningsoptioner