Om Matra

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter i Panhandle-regionen i Texas. Matra Petroleum Inc. bildades 2013 när bolaget etablerade sig på den amerikanska marknaden genom flera förvärv. Sedan dess har Matra Petroleum Inc. producerat och sålt olja och gas i Panhandle-regionen. Det amerikanska dotterbolaget har vuxit snabbt och äger för närvarande rättigheter till 18 470 hektar netto. De bevisade reserverna uppgår till 25 miljoner fat oljeekvivalent.

Matra Petroleum AB bildades i november 2016 och förvärvade därefter 100 procent av det amerikanska dotterbolaget Matra Petroleum Inc.