Kalender

Årsstämma 2018 planeras att hållas i Stockholm den 23 maj 2018
Rapport andra kvartalet 2018 (januari – juni 2018) den 24 augusti 2018