Kalender

Rapport tredje kvartalet 2017 (januari – september 2017) den 23 november 2017
Rapport fjärde kvartalet 2017 (januari – december 2017) den 21 februari 2018
Årsstämma 2018 planeras att hållas i Stockholm den 23 maj 2018