Verksamhet

Matra Petroleum äger 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas, USA. Panhandlefältet ligger cirka 15 kilometer norr om staden Panhandle och 55 kilometer nordost om staden Amarillo i Texas. Fältet utgör ett jättestort gas- och oljeproducerande område om över 80 000 hektar och producerar från flera nivåer i olika bergartslager, inklusive granit-wash och dolomit från Pennsylvansk och Permtiden. Den stora gasreservoaren, Panhandle Hugotonfältet, ligger på flanken till oljeproduktionsområdet och är centrerad kring staden Pampa i Gray County. Farm till 1994 hade oljefälten i Panhandle området producerat sammanlagt nästan 1 420 miljoner fat olja och mellan 1973 och 1993 producerades 8,1 biljoner kubikfot torr gas.