Reserver

Per den 31 december 2018 uppgick de bevisade oljereserverna till 13 398 tusen fat (MBO) och de bevisade reserverna av naturgas till 56 157 miljoner kubikfot. De sammanlagt reserverna uppgick till 22 758 tusen fat oljeekvivalent (MBOE).

KategoriOljaGasTotaltPV10*
Totalt, bevisade reserver13 39856 15722 758264 725
(MBO)(MMCF)(MBOE)(TUSD)
Bevisade, utbyggda och producerande1 8348 9513 32649 972
Bevisade, utbyggda och ej producerande2 67518 0305 68067 309
Bevisade, ej utbyggda 8 88929 17613 752147 444

Olje- och gasreserverna har uppskattats av de oberoende petroleumkonsulterna DeGolyer and MacNaughton i enlighet med riktlinjerna från United States Securities and Exchange Commission (SEC).

* Framtida olje- och gaspriser har beräknats i enlighet med SEC och FASBs riktlinjer baserat på de senaste 12 månadernas genomsnittliga oljepris och gaspris på NYMEX.